سرویس میز پذیرایی

    اعمال فیلتر

    برندها

    قیمت

    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    49,870,000 ریال 52,500,000ریال
    ذخیره شما 2,630,000 ریال (6% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    25,490,000 ریال 26,800,000ریال
    ذخیره شما 1,310,000 ریال (5% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    16,670,000 ریال 17,550,000ریال
    ذخیره شما 880,000 ریال (6% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    26,490,000 ریال 28,000,000ریال
    ذخیره شما 1,510,000 ریال (6% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    34,470,000 ریال 36,000,000ریال
    ذخیره شما 1,530,000 ریال (5% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    27,770,000 ریال 29,250,000ریال
    ذخیره شما 1,480,000 ریال (6% تخفیف), تخفیف به مدت محدود
    برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
    31,990,000 ریال 33,600,000ریال
    ذخیره شما 1,610,000 ریال (5% تخفیف), تخفیف به مدت محدود

     انواع سرویس میز پذیرایی ، شامل ست میز پذیرایی کلاسیک و مدرن فلزی و چوبی

    بالا